Välj en sida

VÅRA Uppdrag

Vi projektleder anläggningsprojekt och exploateringsarbeten för främst offentliga beställare.

PÅGÅENDE uppdrag

DEPÅ HÖGDALEN, BERG & ANLÄGGNING

Arbetstunneln Örbyleden, betongtunnel vid Kvicksundsvägen, anslutningsspår Farstagrenen.

Beställare: FUT, Region Stockholm.

Förbifart Stockholm, Projekt ekerövägen

Projektets huvudsyfte är att bygga ett nytt kollektivkörfält mot Ekerö från Nockeby.

Beställare: Trafikverket.

Täby park

Pågåande utbyggnad av ny stadsdel i Täby kommun. Produktion, avslutande och övertagande av flertalet entreprenader av olika storlekar.

Beställare: Täby Kommun.

City Link, Anneberg Skanstull Tunnel

Utförande av en ca 13,4 km lång bergtunnel
med TBM avsedd för installation av
högspänningskablar.

Beställare: Svenska kraftnät.

HAR NI ETT PROJEKT PÅGÅNG?

GÖR DET TILLSAMMANS MED OSS

BESTÄLLARE & SAMARBETSPARTNER

AVSLUTADE uppdrag

ROSLAGs-NÄSBY

Genomförande av ny stadsdel Roslags-Näsby. Etapp 1 gällande grovplaneringsentrepenaden omfattar schaktarbete för vatten och avlopp.

Beställare: Täby Kommun.

TÄBY PARK, BULLERSKÄRM

Utförande av bullerskärm 630 meter med finplanering.

Beställare: Täby Kommun.

Mälarprojektet, Södertälje sluss och kanal

Granskning av löpande kostnader, uppföljning av dessa mot gällande avtal, genomförande av ekonomimöten med entrepenör mm.

Beställare: Sjöfartsverket.

Täby Centrum

Byggledare mark, betong och VA projektstöd för Täby Centrum. Övertagande av pågende projekt för att styra upp arbetet i helhet för att klara projekt i tid samt ekonomi.

Beställare: Täby Kommun.

Hotell Forrest, Arlanda

Byggledare för grundläggning, beställarens ställföreträdare på plats.

Beställare: Swedavia.

RV ALCISA SVERIGE

Ansvarig för kostnadskalkylering av kostnader som kommer att uppstå i Sverige. Samordning av insamling av anbudsbilagor, kontroll för angivande av anbud.

Beställare: Trelleborgs hamn, Gävle hamn och Ystad.

Roslags-näsby

Uppdrag med anvar för utbyggnad av kommunala anläggningar i nya stadsdelen Roslags-Näsby.

Beställare: Täby Kommun.

Hotell Forrest, Arlanda

Ansvarig för markarbete för hotellbygge, upprätthållande av ekonomikvalitéstyrning samt kontakt med berörda myndigheter.

Beställare: Skanska Sverige AB.

TÄBY PARK

Ansvarig för kommunens utbyggnad av infrastrukturen i området.

Beställare: Täby Kommun.

Täby Centrum

Fem delentrepenader, ekonomiskt ansvar för dessa. Daglig ledning av arbete på plats. Uppföljning av entreprenörens tidsplaner. Riskanalyser och granskning av kvalitétsdokument.

Beställare: Täby Kommun.

 

Tunnelbaneutbyggnaden, Järfälladelen

Utbyggnad av arbetstunnlar till huvudtunneln.

Beställare: Förvaltning för utbyggd tunnelbana, (FUT).

VäStra roslags-näsby

Ansvarig för utveckling av nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby med ansvar för framtagande av detaljplan, exploateringsavtal, detaljprojektering samt utbyggnad av kommunala anläggningar i Täby Centrum.

Beställare: Täby Kommun.

Anbudsarbete för Rover Alcisa, Spanien

Anbudsamordning och kalkylering av kostnader i Sverige.

Beställare: Trelleborgs Hamn, Gävle Hamn. Ystad Hamn.